Steunmaatregelen corona

15/05/2020

Steunmaatregelen corona

De coronacrisis treft onze economie zeer diep. Ongetwijfeld wordt ook uw onderneming geconfronteerd met ongeziene omstandigheden. Ondernemers die getroffen worden door de economische gevolgen van deze crisis, kunnen een beroep doen op tal van maatregelen die de diverse overheden hebben genomen.

Onderaan deze pagina kan u een document in bijlage (update 25 maart) vinden waarin de maatregelen van diverse instanties ter ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen worden opgesomd. Dit document werd opgesteld door ons beroepsinstituut, het ITAA. Het beroepsinstituut staat in nauw overleg met het kabinet van de minister voor Financiën en ijvert daarenboven proactief voor de belangen van de ondernemers met het oog op bijkomende maatregelen.

We wensen evenwel te benadrukken dat bijgevoegd document een opsomming geeft van de huidige maatregelen zoals deze op vandaag bekend zijn. Ongetwijfeld zal deze lijst nog heel wat wijzigingen ondergaan. Deze bijlage wordt dan ook zo snel als mogelijk bijgewerkt. .

De maatregelen betreffen onder andere tijdelijke werkloosheid, uitstel van betalingen (BTW, Bedrijfsvoorheffing, Vennootschapsbelasting, Personenbelasting, verkeersbelasting, onroerende voorheffing, aflossingen van leningen, etc.), garantieregeling voor nieuwe kredieten en kredietlijnen, het betalen van premies aan getroffenen van de coronacrisis, e.a.

Mocht u meer informatie wensen met betrekking tot bepaalde steunmaatregelen, aarzel dan niet om ons task force team corona te contacteren op 050 40 85 26. Ook in deze crisisperiode kan u immers steeds een beroep blijven doen op ons kantoor.

Voor de meest recente stand van zaken verwijzen wij graag naar de website van de bevoegde instanties:

Zie meer details in bijlage


Terug naar alle nieuws

Schrijf u in op onze nieuwsbrief