Diensten

Reorganisaties

Onze ervaren fiscale, juridische en boekhoudkundige experts helpen u correcte strategische keuzes te maken om een reorganisatie op de meest efficiënte en fiscaalvriendelijke manier uit te werken, onder meer: 

 • Partiële splitsing onroerend goed en bedrijfsactiviteit 
 • Fusie
 • Holdingstructuur
 • Overdracht familiebedrijf aan volgende generatie
 • Familiaal charter
 • Partnershipstructuur om key-personeel te laten participeren
 • Liquidatie van de vennootschap
 • Associatie tussen vrije beroepers
 • Rulingaanvraag
 • Etc.

Onze rol beperkt zich niet enkel tot het adviseren, maar wij kunnen tevens bij de implementatie een belangrijke toegevoegde waarde vormen.

Vastgoedstructurering

Het realiseren van vastgoedprojecten vereist een goede inschatting wat een dergelijk project met zich meebrengt en kan bieden. Aan de hand van de toekomstvisie en - strategie zullen ervaren fiscale en financiële experts een gedetailleerd businessplan uitwerken waarin alle mogelijke risico's in kaart worden gebracht. Vervolgens zal een juridische structuur uitgewerkt worden waarbinnen het project kan functioneren. Het team van Lievens & Co zal u hierin bijstaan van a tot z:

 • Vruchtgebruik
 • Leasing
 • Recht van Opstal
 • Erfpacht
 • Businessplan en bankfinanciering
 • Etc.

Vermogensplanning

Lievens & Co verleent juridisch en fiscaal advies voor een optimale planning van uw vermogen in functie van uw concrete noden en wensen. Na een grondige kennismaking wordt uw vermogen zoveel als mogelijk geïnventariseerd in een vermogensbalans. Aan de hand daarvan worden de successierechten berekend.

Conform uw concrete wensen en mogelijkheden wordt een voorstel tot planning uitgewerkt via:

 • Huwelijkscontract, schenking of testament
 • Controlevehikel: patrimoniumvennootschap, maatschap, stichting administratiekantoor
 • Gesplitste aankoop ouders - kinderen
 • Etc.

Corporate Finance

Uw onderneming verkopen, een nieuwe onderneming kopen

De beslissing uw onderneming te verkopen, een nieuwe onderneming te kopen of een partnership aan te gaan, een (her)financiering, het kan wel eens één van de belangrijkste beslissingen van uw carrière zijn. Daarom is het van belang dat u hiervoor beroep kunt doen op een team van specialisten.

Het multidisciplinair team van Lievens & Co kan u als "one-stop-shop" begeleiden bij alle aspecten van de transactie - fiscaal, juridisch en financieel:

 • Voorbereiding verkoopproces
 • Begeleiding verkoop aan derde
 • Businessplan
 • Begeleiding aantrekken extern kapitaal: memorandum
 • Opmaak contracten
 • Crowdfunding
 • (Her)financiering

Accountancy & fiscaliteit

Onze accountants en belastingconsulenten staan u bij op het vlak van boekhouding, audit en fiscaliteit alsook het vervullen van alle wettelijke formaliteiten op dit vlak: 

 • Boekhouding
 • Aangiftes
 • Fiscaal advies
 • Etc.

Iedere klant heeft een vaste contactpersoon die het dossier opvolgt en verantwoordelijk is voor het volledige proces en de adviesverlening. 

Family Office

Heeft u ook uw handen al vol met de dagelijkse werking van uw bedrijf? Besteed uw persoonlijke administratieve taken uit en reken daarvoor op de Family Office / Personal Assistant van Lievens & Co.

Een greep uit de activiteiten van de Personal Assistant:
•Klasseren
•Betalingen
•Financiële overzichten
•Interne communicatie (bv. gedeelde agenda)
•Installatie privé kantoor (multimedia)
•Verzekeringen
•Privé reizen plannen
•Administreren van wijn / kunst / … collectie
•Etc.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief