Lievens & Co
In good company

Lievens & Co is een fiscaal, juridisch en financieel advieskantoor, gespecialiseerd in het begeleiden van ondernemers en hun ondernemingen bij overnames, fusies, reorganisaties, vastgoedprojecten, waarderingen, familiale overdracht en successieplanning. Daarnaast ondersteunen wij u op het vlak van accountancy & fiscaliteit.

Lees meer

We houden u graag
op de hoogte

13/03/2020

Seminarie "Generatiewissel in het familiebedrijf"

Een overdracht van het familiebedrijf moet op een professionele manier worden voorbereid, net zoals een verkoop aan een externe partij.

Lees meer
07/02/2020

Seminarie "Investeren in vastgoed"

Privé of via de vennootschap?
Wat na de hervorming van de vennootschapsbelasting?

Lees meer
19/12/2019

Bestuursorgaan naamloze vennootschap (NV)

Vóór en na het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Lees meer

Schrijf u in op onze nieuwsbrief