Lievens & Co
In good company

Lievens & Co is een fiscaal, juridisch en financieel advieskantoor, gespecialiseerd in het begeleiden van ondernemers en hun ondernemingen bij overnames, fusies, reorganisaties, vastgoedprojecten, waarderingen, familiale overdracht en successieplanning. Daarnaast ondersteunen wij u op het vlak van accountancy & fiscaliteit.

Lees meer

We houden u graag
op de hoogte

18/11/2020

Seminarie "Overdracht van het familiebedrijf"

Transitiefase en oplossingen op maat

Hoe overname financieren en structureren?

Huwelijksstelsels en erfrecht

Lees meer
14/10/2020

Seminarie "Opstal, erfpacht en vruchtgebruik anno 2020"

Bijzondere (fiscale) aandachtspunten bij de verwerving van onroerende goederen d.m.v. (tijdelijke) zakelijke rechten

Lees meer
09/10/2020

Seminarie "Investeren in vastgoed"

Privé of via de vennootschap?
Wat na de hervorming van de vennootschapsbelasting?

Lees meer

Schrijf u in op onze nieuwsbrief