Lievens & Co
In good company

Lievens & Co is een fiscaal, juridisch en financieel advieskantoor, gespecialiseerd in het begeleiden van ondernemers en hun ondernemingen bij overnames, fusies, reorganisaties, vastgoedprojecten, waarderingen, familiale overdracht en successieplanning. Daarnaast ondersteunen wij u op het vlak van accountancy & fiscaliteit.

Lees meer

We houden u graag
op de hoogte

18/04/2018

De innovatieaftrek - Schuilt er een uitvinder in elke ondernemer?

Voor vennootschappen die innoverende producten, processen of software ontwikkelen, werd begin 2017 het fiscaal gunstregime van de innovatieaftrek ingevoerd.

Lees meer
22/03/2018

Seminarie "Impact van het nieuwe erfrecht"

Vanaf 1 september 2018 geldt het nieuwe erfrecht. Vanaf dan worden flink wat nieuwe regels van kracht, vooral met betrekking tot het schenkingsrecht. Deze opleiding geeft u inzicht in de nieuwe regels en geeft aan wat u dient te ondernemen als u onder de oude regels wenst te vallen.

Lees meer
27/02/2018

Hoe uw partner beschermen bij overlijden?

Voor ondernemers en vermogende particulieren is een goede successieplanning een noodzaak om te vermijden dat het familiaal patrimonium onderworpen wordt aan de toptarieven in de erfbelasting van 27% (tarief in rechte lijn en tussen echtgenoten en samenwonende partners).

Lees meer

Schrijf u in op onze nieuwsbrief