Lievens & Co
In good company

Lievens & Co is a tax, legal and financial consultancy firm that specializes in assisting entrepreneurs and their businesses with takeovers, mergers, reorganizations, real estate projects, valuations, family transfers and inheritance planning. In addition, we help you with your accountancy & taxation.

Read more

You can count on us to keep you
up to date

28/05/2024

Managementparticipatie in het familiebedrijf

De kwaliteit van het management en de medewerkers is cruciaal voor het succes van een onderneming. In de huidige ‘war for talent’ wekt het dan ook weinig verbazing dat veel familiebedrijven op zoek zijn naar attractieve incentiveregelingen om medewerkers te motiveren en te binden aan de onderneming. Een vorm van managementparticipatie kan een sluitstuk bieden op het vergoedingspakket van de meest bepalende sleutelfiguren (“key men”) in de onderneming.

Read more
05/04/2024

Family Office

In het huidig financieel en economisch klimaat is het geen sinecure om een familiaal vermogen (buiten de eigen business van het familiebedrijf) goed te laten renderen.

Read more
23/02/2024

Winstbewijzen, warranten en preferente aandelen

Nuttige tools voor management incentives en inkomstenbehoud in het familiebedrijf

Read more
14/06/2023

Overdracht van uw familiebedrijf: verkopen of schenken?

Een overdracht naar de volgende generatie is één van de meest prangende sleutelmomenten in de levenscyclus van het familiebedrijf. Een grondige planning is essentieel voor het welslagen van een familiale overdracht. De opvolging door een volgende generatie gaat in de eerste plaats om de continuïteit van de onderneming en niet alleen om erfopvolging. Het is dan ook een hele uitdaging om het juiste traject te kiezen.

Read more
09/06/2023

Seminarie "Management incentives"

Op 9 juni 2023 verzorgen Dries Bertrem en Steven Keirse het fiscale luik van de dagopleiding over management incentives bij infotopics.

 

Read more
23/05/2023

Seminarie "Fiscale en juridische spelregels bij een familiale overdracht"

Op 23 mei 2023 wordt het VOKA FAMILIO seminarie “Fiscale en juridische spelregels bij een familiale overdracht” gegeven door Ludo Lievens en Annelies Catteeuw.

Read more

Subscribe to our newsletter