Overdracht van uw familiebedrijf: verkopen of schenken?

14/06/2023

Overdracht van uw familiebedrijf: verkopen of schenken?

Een dilemma

Een overdracht naar de volgende generatie is één van de meest prangende sleutelmomenten in de levenscyclus van het familiebedrijf. Een grondige planning is essentieel voor het welslagen van een familiale overdracht. De opvolging door een volgende generatie gaat in de eerste plaats om de continuïteit van de onderneming en niet alleen om erfopvolging. Het is dan ook een hele uitdaging om het juiste traject te kiezen.

Bij een familiale overdracht waarbij de aandelen van de exploitatievennootschap naar (één of meerdere van) de kinderen overgaan, staan de overdragers (ouders) voor verschillende dilemma's. De eerste knoop om door te hakken is de wijze van overdracht. Het optimale antwoord op deze vraag hangt af van diverse factoren, zoals (i) of alle kinderen kandidaat-opvolgers zijn of er niet-actieve kinderen in het familiebedrijf zijn, (ii) de waardering van het familiebedrijf, (iii) de financieringsmogelijkheden voor de kandidaatopvolger(s), (iv) de bekommernissen van de ouders na de overdracht van het familiebedrijf (behoud levensstandaard en van inkomen).

Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen kunnen de ouders ervoor kiezen om het familiebedrijf:
• deels of volledig te schenken aan één of meerdere kinderen/kandidaat-opvolgers;
• deels of volledig te verkopen aan één of meerdere kinderen/kandidaat-opvolgers;
• een combinatie van verkoop en schenking te doen.

Lees het volledige artikel hier


Terug naar alle nieuws

Schrijf u in op onze nieuwsbrief