Nog snel uw (management)vennootschap vereffenen?

07/12/2012

Nog snel uw (management)vennootschap vereffenen?

Veel ondernemers organiseren hun activiteiten via een managementvennootschap. Zij keren zichzelf een (minimale) bezoldiging uit en bouwen een roerend en/of onroerend vermogen op in hun persoonlijke vennootschap.

Op die manier is er een opsplitsing tussen:

- enerzijds het privé-vermogen;

- anderzijds het vennootschapsvermogen.

Indien het moment gekomen is om de beroepsactiviteiten stop te zetten of indien de ondernemer in de privé-sfeer geld nodig heeft, stelt zich de vraag hoe de spaarpot uit het vennootschapsvermogen naar de natuurlijke persoon te transfereren zonder een al te grote fiscale last.

Download het volledige artikel


Terug naar alle nieuws

Schrijf u in op onze nieuwsbrief