De maatschap

08/12/2021

De maatschap

Donner et retenir ne vaut
De maatschap als instrument van vermogensplanning

De combinatie van een schenking en de inbreng in een maatschap wordt vaak naar voor geschoven als oplossing voor ondernemers die reeds vermogen wensen over te dragen naar de volgende generatie, zonder volledig de teugels uit handen te geven.

Wat is een maatschap?
Volgens de wet is een maatschap een overeenkomst, waarbij twee of meer personen zich verbinden om hun inbrengen in gemeenschap te brengen, met de bedoeling om aan haar vennoten een rechtstreeks of onrechtreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen. Zij wordt in het gemeenschappelijk belang van de partijen aangegaan.

De maatschap is dus een vennootschap die niet notarieel moet worden opgericht, maar die twee of meer partijen bij onderhandse overeenkomst kunnen aangaan. Deze werkwijze zorgt voor een kostenbesparing enerzijds en meer discretie anderzijds.

De maatschap heeft geen rechtspersoonlijkheid en kent een grote mate van contractvrijheid. Veel dwingende regels die bv. op de naamloze vennootschap of de besloten vennootschap van toepassing zijn, zijn niet van toepassing op de maatschap.

Lees het volledige artikel hier


Terug naar alle nieuws

Schrijf u in op onze nieuwsbrief