Controversieel standpunt van de Vlaamse Belastingdienst

08/06/2016

Controversieel standpunt van de Vlaamse Belastingdienst

De torenhoge tarieven in de erfbelasting (27% vanaf de schijf boven € 250.000 per erfgenaam) nopen ertoe om proactief stappen te ondernemen om deze "belasting op verdriet" te vermijden.

Een relatief voor de hand liggende piste bestaat erin om een deel van het vermogen in blote eigendom op naam van de kinderen (erfgenamen) te zetten.

Zolang de ouders leven, hebben ze als vruchtgebruiker het genot over het vermogen (bv. de huurinkomsten van een onroerend goed, de interesten en dividenden op een beleggingsportefeuille etc.) en na overlijden dooft het vruchtgebruik uit waardoor de blote eigenaars (de kinderen) automatisch volle eigenaar worden zonder erfbelasting.

Download het volledige artikel


Terug naar alle nieuws
Controversieel standpunt van de Vlaamse Belastingdienst

Schrijf u in op onze nieuwsbrief