Partners

MGI Association

Als lid van het internationale netwerk MGI Association (het vroegere CPAAI), vertegenwoordigd in 58 landen kunnen wij u ook bijstaan bij alle internationale aspecten. Dit netwerk zorgt via internationale seminaries voor de continue uitwisseling van kennis en ervaring tussen de kantoren.

Verschillende mensen uit ons team hebben, als ex-big four consultants, ervaring met internationale fiscaliteit op het vlak van o.a.:

  • vennootschapsstructuren
  • reorganisaties
  • transfer pricing
  • filiaal / vaste inrichting
  • buitenlands onroerend goed
  • controlevehikels

www.mgiassociation.com

Brugge Business School

Deze postgraduaatsopleiding differentieert zich van andere fiscale vormingsprogramma’s op verschillende terreinen. Inhoudelijk vormen vier principes de grondvesten van de programmasamenstelling:

  • Een grondige theoretische kennis is prioritair waarbij we alle onderwerpen in detail benaderen.
  • Het doceren gebeurt in een sfeer van combativiteit en weerbaarheid, met respect voor het rechtskader, zowel voor de belastingplichtige als voor de administratie.
  • De opleiding beoogt een onmiddellijke toepassing in de praktijk.
  • De problematiek wordt multidisciplinair benaderd.

De formule van deze opleiding creëert een actieve participatie van deelnemers en docenten. Het aantal deelnemers houden we bewust beperkt. Dit bevordert de permanente dialoog.

De docenten zijn gereputeerde beroepsbeoefenaars met een sterke graad van specialisatie, o.a. fiscale ambtenaren, advocaten, accountants, bedrijfsrevisoren en notarissen, elk vanuit hun invalshoek.

Het getuigschrift van Postgraduaat in de Fiscale Wetenschappen, kan bogen op een ruime bekendheid en waardering in de bedrijfswereld, en opent dus perspectieven zoals promotiekansen en nieuwe carrièremogelijkheden.

meer info over de opleiding

KMO-Portefeuille

Lievens & Co is geregistreerd als dienstverlener voor de KMO-portefeuille.

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten. 

Dit wil zeggen dat u als kleine of middelgrote onderneming een gedeelte van uw adviesproject kan laten subsidiëren door de Vlaamse overheid.

Het maximale steunbedrag hangt af van de grootte van het bedrijf.

meer info

Exact online

Automatiseer tijdrovend administratiewerk of krijg realtime inzicht in zowel financiën als relatiebeheer. Wij helpen je jouw eigen geïntegreerd boekhoudprogramma samen te stellen.

ITAA

Lievens en Co is door het ITAA officieel erkend als gecertificeerd accountant en belastingadviseur. Een kwaliteitslabel dat we onderstrepen door steeds op de hoogte te blijven van nieuwe wetgevingen.

www.itaa.be

Inscrivez-vous à notre bulletin d'information