De Raad van Advies

26/04/2019

De Raad van Advies

De hefboom voor de professionalisering van het Familiebedrijf

Voor veel familiebedrijven is het een hele uitdaging om de omslag te maken van een sterk persoonsgebonden organisatie die door één bedrijfsleider aangestuurd wordt, naar een op zich zelf staande professioneel geleide onderneming.

Bij de start is een onderneming aangewezen op de dynamiek en het enthousiasme van haar bedrijfsleider(s). Naarmate het bedrijf groeit en meer medewerkers aanwerft, bestaat de volgende stap erin om het bedrijf naar een next level te brengen, nl. een professionele organisatie die autonoom verder kan functioneren op het ogenblik dat de bedrijfsleider meer delegeert en wat afstand neemt van de dagelijkse bedrijfsvoering. In deze transitiefase is het goed dat de bedrijfsleider kan terugvallen op een professionele Raad van Advies om zijn bestuur af te toetsen.

Lees het volledige artikel


Retour à toutes les nouvelles
Raad van Advies

Inscrivez-vous à notre bulletin d'information