Seminarie "Successie- en vermogensplanning"

21/06/2016

Seminarie "Successie- en vermogensplanning"

Tijdens deze opleiding geven we een overzicht van de mogelijkheden voor successie- en vermogensplanning m.b.t. vastgoed. We bekijken de fiscale en vennootschapsrechtelijke mogelijkheden om onroerend goed aan te kopen of te schenken en geven u de meest interessante optimalisatietechnieken mee vanuit elke vermogenssituatie. Komen o.a. aan bod: de erfbelasting en onroerend goed, zin of onzin van patrimoniumvennootschap, beding van aanwas en de gesplitste aankoop,  het huwelijkscontract en de gevolgen voor successieplanning, de vererving van gezinswoning, de schenking en de schenkbelasting m.b.t. onroerend goed, ...

 

Praktische info

Hotel Mercure Roeselare - 21/06/2016 van 14u30 tot 17u30

BIV-erkende vormingsuren: 3u

Meer info en inschrijvingen


Back to all news

Subscribe to our newsletter