Lievens & Co
In good company

Lievens & Co is een fiscaal, juridisch en financieel advieskantoor, gespecialiseerd in het begeleiden van ondernemers en hun ondernemingen bij overnames, fusies, reorganisaties, vastgoedprojecten, waarderingen, familiale overdracht en successieplanning. Daarnaast ondersteunen wij u op het vlak van accountancy & fiscaliteit.

Lees meer

We houden u graag
op de hoogte

29/03/2017

Fiscaal gunstregime voor auteursrechten - Een opportuniteit voor de "creatieve" ondernemer?

In een aantal recente rulingbeslissingen heeft de Dienst Voorafgaande Beslissingen expliciet aanvaard dat een vennootschap een auteursrechtenvergoeding kan toekennen aan haar bedrijfsleider voor zijn/haar creaties.

Lees meer
Tax Shelter voor investeringen in startups
22/03/2017

Tax Shelter voor investeringen in startups

Particulieren die rechtstreeks inschrijven op nieuwe aandelen van een startende kleine vennootschap hebben mogelijks recht op een belastingvermindering van 30% of 45%.

Lees meer
17/02/2017

Seminarie "Gesplitste aankoop vastgoed"

Opstal, erfpacht, vruchtgebruik anno 2017

De recente ontwikkelingen die nieuwe mogelijkheden bieden, invloed van de nieuwe antimisbruikbepaling op deze zakelijke rechten en fiscale aspecten bij de afloop van deze zakelijke rechten.

Lees meer
Aandelenopties in de familiale onderneming
23/12/2016

Aandelenopties in de familiale onderneming

Een instrument om key men te laten participeren in de meerwaardecreatie. Als bedrijfsleider moet u proactief inspelen op nieuwe maatschappelijke tendensen en de behoeften van de arbeidsmarkt.

Lees meer
Overdracht van het familiebedrijf
30/11/2009

Overdracht van het familiebedrijf

Het kluwen van de kmo-overdracht ontward!

Net als in een mensenleven kent een bedrijf – als het goed is – drie belangrijke mijlpalen: het wordt opgestart; kent groei en wordt tot slot overgedragen.

Lees meer

Schrijf u in op onze nieuwsbrief